لبخند

لبخند را از یادت مبر
لبانت..
لب با ان تر می شود
زنده می شود
با لبخند از ته دلت
#لی_کو
#leyku23
@jamvazh #jamvazh

don’t forget laughing
your lips
lips be wet with it
be alive
with a laugh from deep of your heart

Leyku
Instagram_Jamvazh

زمان

.
زمان..
درسته تمام شادی هامونا، خاطرات قشنگمونا، خوشی هامونا.. با خودش می بره..
اما؛
غم، غصه، درد و اندوه هم روش دوش زمان از ما دور میشه..
اگر غمگینی و حالت بده، فقط چشمات رو ببند و فک کن، چند روز، چند ماه، چند سال گذشته..
آره..
واقعا گذشته
آروم باش.. و بدون، خاطراتِ لحظاتِ خوب، ماله توِ و اون غم و درد و رنج تموم شده..
#لی_کو

#leyky
#be happy
#dont be sad
@jamvazh

زندگی LIFE

?
Life
That’s beautiful
Calm down
And don’t be upset from yourself
And believe in yourself and the reason that have chosen this world to live
#leyku

زندگی..
زیباست
ارام باش
و دلگیر از خویش مباش
و ب خودت و اینکه چرا این دنیا را برای زندگی انتخاب کرده ای ایمان داشته باش
#لی_کو

خانواده Family

مادر و پدرت
تو را نخواهند فهمید..
هیچ وقت
چرا ک خودشان والدین خودشان نبوده اند
چرا ک هیچ وقت شرایط تو را تجربه نکرده اند
چرا ک افکارشان حداقل یک دهه از افکار شما جدا افتاده است..

#لی_کو

Your mother and father
Won’t understand you
Never
Since they not be parents of themselves
Cause never experience your situation
Because their Thoughts have been separated at least a decade of yours

Leyku?

دختر عاقل ساده

نمی دانم موضوع چیست؟
گویا چیزی عوض شده است..
شاید من عاقل شده ام یا دنیا دیوانه شده است..
شاید هم رازی دردناک را درک کرده ام
شاید از ابتدا این دنیا بود ک دیوانگی می کرده و تمام این مدت، من تنها یک دختر عاقل ساده بوده ام..

#لی_کو?
@jamvazh

با توام ای من

اندکی صبر کن
با توام ای من..
ای من ک می گذری از کنار من.. جاری در زمان
بگذار زیبایت، جوانیت و شوقت را کمی چشیده باشم
بگذار تو را کمی بیشتر دیده باشم
پیر می شویم روزی، روزگاری
می میریم شبی، روزی، زمانی
دلم آشفته است ای یار ک ندیدمت تو را
تمام عمر در فکر یک عشق بودم و این سال های جوانی بی نصیبم از این رویا
بخواب من.. ک این شب هم ب تنهایی گذشت..
#نا_شناس☯
@jamvazh

دلم

دلم #آواز خواست..
باد مرا صدا کرد
دلم #رقص خواست..
باد دستانم را گرفت و مرا در آغوش طبیعت ب رقص وا واداشت
موهایم را باز کردم
آشفته شد..
انگشتانش لابه لای موهایم لغزید
#خیالات برم داشت، او را با دو بال سفید دیدم..
بال هایش را گشود و مرا با خود به #اوج آسمان برد
روی ابرها قدم زدیم، #دلم هوایی شد، #عشق #خواست..
باد سکوت کرد
و #نگاهمان در هم آمیخت

#لی_کو?
@jamvazh

آرامشم

#اصول_آرامش
بجای فکر کردن ب احتمال بروز نتایج منفی امور، احتمال بروز نتایج #مثبت رو در نظر بگیرید.

برای اتفاقات بدی ک هنوز پیش نیامده غصه نخورید.

شاد زندگی کردن، بهانه نمی خواهد.. کافیست #لبخند بزنی.. و بگویی ” #حال_من_خوب_است ”
#لی_کو?
@jamvazh

آرزویم

#بزرگترین_آرزویم، برای خود و تمام کسانی ک دوست دارم..
این است ک بیاموزیم تا غم گین نباشیم
#شاد_باشیم
با تمام مشکلات
و #بدانیم ک انسان با گریه کردن ب دنیا آمده
و #بپذیریم ک مشکلات برای همه وجود دارد..
اما
ویژگی ما انسان ها، غصه خوردن برای این مشکلات نیست.. #فکر_کردن برای حل کردن این مشکلات است..

#لی_کو?
#جملات_حکیمانه!
@jamvazh

گاهی

گاهی.. ب فکر فرو می روم..
گویی طبیعت، تنها دوست من است..
درختانش، آسمانش، صخره هایش، دریاها وُ خاکش..
و من.. چ آزادم.. در لمس کردن دستانش.. ب آغوش کشیدنش.. از دل گفتنم، برایش.. و روزی برای همیشه همخوابه شدن، کنارش
#لی_کو?
@jamvazh