گاهی
غصه داری
دلت پر است از خدا
انکارش می کنی
دردت را
خدایت ر
خودت را
آخرش چِ
پیدا کن
خودت را
و شاید
درمان دردت را
اگر باشد درد و درمانی
من..
گاهی
خسته می شم..
دلتنگ می شم
آزرده می شم
اما
دستانم.. همچنان در دستان باد ..
و من رها از خود و این دنیا.. سوار این خیال و هرچه بادا باد
#لی کو
Leyku
jamvazh/[email protected]
Leyku.irگاهی

مثل ی دلفین just like a dolphin

گاهی‎..‎
فقط میخوای زندگی کنی
ب دور از تمام لباس و غذاها و مدارک تحصیلی و شهر و کشور‎..‎
ب دور از عشق و دوست داشتن و تهی بودن
فقط زندگی کنی
همین
مثل ی دلفین
دلفین‎..‎
لی کو
مهر۹۵‏

Sometimes …‎
You just want to live
Away from all the clothes and food and degrees of education and city and country
Away from love and like and emptiness
Just live
Right this
Just like a dolphin
A dolphin

‎#leyku ( Leila koutabadi)
Translagion date
5feb 2017

گاهی وقت ها

گاهی وقت ها..
می میری
نیست و نابود می شوی
ولی.. ولی دلت گیر می ماند..
گیر زمان
و یک لحظه
پس باز متولد می شوی
بارها و بارها
تا ان لحظه را یکبار دیگر بازیابی
اما..
اگر دلش گیر دلت نباشد.. تا ابد متولد می شوی و می میری..
تا
روزی که..
تمامش کنی
و در تمام دنیا یکی شوی..
تا ..
اما هیچ چیز جای این دلتنگی را نمی گیرد..
خوشمزه و لذیذ است
بخصوص ک بدانی دلت تا ابد ابد تنگ می ماند.. تا روزی ک شاید بخواهی تمام شوی و خودت نباشی
#لی_کو
پ.ن: تمام شده.. و من بارها متولد شده ام.. و گویا اینبار مرگم را به تمام گره زنم تا تمام شوم من.. تا تمام شوم..

شهریور ۹۵

گاهی Sometimes

گاهی..
تو عاشقی و عشقت عاشقت
تو بگو، با این آدم های خود خواه چ کنیم، وقتی آب را از گلوی تو بیرون می کشند
وقتی نمی گذراند تو در کنار عشقت آسوده باشی
دلگیرم از زمانه..
وقتی می بینم ک دو عاشق کنار هم خوشند و دیگران ناخوش
کاش..
کاش عاشقان مال هم شوند و خرده گیران ویران

#لی_کو?

Sometimes

You love and your mistress love you too

Say to me, what we should do with these selfish peoples when take water out of your throat, when don’t allow you to be calm near your love

I am offended by the times, when i see tow lover are happy together and others are unhappy

I wish

Wish, lovers belong togethers and critics destroyed

Leyku#

گاهی

گاهی..
اوج تو .. نقطه سقوط دیگریست
گاهی آزادی تو، جهنم دیگریست
گاهی تو دنیای خودت را می خواهی و بس
گاهی دیگری ب فکر عذاب قبر توست

گاهی دلت میخواهد بمیری تا اینچنین برایت بهشت نسازند
گاهی مردن تو مایه شرم دیگریست
#لی_کو?
@jamvazh

گاهی

گاهی..
دلم، آن روزهای شیرین کودکی را می خواهد..
آن روزهای ساده با رویاهای بزرگ را
دلم یک آب نبات بزرگ می خواهد، یک عروسک بزرگ، یک ..
#لی_کو?
@jamvazh

گاهی

گاهی.. ب فکر فرو می روم..
گویی طبیعت، تنها دوست من است..
درختانش، آسمانش، صخره هایش، دریاها وُ خاکش..
و من.. چ آزادم.. در لمس کردن دستانش.. ب آغوش کشیدنش.. از دل گفتنم، برایش.. و روزی برای همیشه همخوابه شدن، کنارش
#لی_کو?
@jamvazh

گاهی

-گاهی وقتا..
نوبت ثابت کردن صبر و تحملت نیست
باید ترس رو بذاری کنار و شجاعتت رو ثابت کنی..
=ب کی؟
-ب خودت..

#لی_کو?
@jamvazh

گاهی

گاهی..
دکمه رو بزن..
دکمه مات رو..
بذار بی صدا تصویرت رد شه
بذار بی صدا.. زندگیت تموم ..
اینجا..
کجاست؟
من..
کجام؟
چه اهمیتی داره دختر..
اینجا فقط جای ی دیونست..
دیونه اس ک خودش.. خودشهِ وُ خودش

#گاهی
#لی_کو?
@jamvazh

گاهی..

گاهی..
اوج تو .. نقطه سقوط دیگریست
گاهی آزادی تو، جهنم دیگریست
گاهی تو دنیای خودت را می خواهی و بس
گاهی دیگری ب فکر عذاب قبر توست

گاهی دلت میخواهد بمیری تا اینچنین برایت بهشت نسازند
گاهی مردن تو مایه شرم دیگریست
#لی_کو?
@jamvazh
۱۹ تیر ۹۵
۱۱: .. pm