کلاغ سیاه

کلاغ سیاه و شوم…
پرواز کن از روی بام ما..
مدت هاست لانه کرده ای اینجا..
عشقم سرد شده از من..
بگذار فک کنم تقصیر توست..?

مریم یزدی زاده

برف

برف می بارد!
و من در اولین منظره از برف؛
نام عشقم را هجی می کنم..
می نشیند به دل برف..
همانطور که به دل من..

#مریم یزدی زاده