لبخند

لبخند را از یادت مبر
لبانت..
لب با ان تر می شود
زنده می شود
با لبخند از ته دلت
#لی_کو
#leyku23
@jamvazh #jamvazh

don’t forget laughing
your lips
lips be wet with it
be alive
with a laugh from deep of your heart

Leyku
Instagram_Jamvazh

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *