گاهی Sometimes

گاهی..
تو عاشقی و عشقت عاشقت
تو بگو، با این آدم های خود خواه چ کنیم، وقتی آب را از گلوی تو بیرون می کشند
وقتی نمی گذراند تو در کنار عشقت آسوده باشی
دلگیرم از زمانه..
وقتی می بینم ک دو عاشق کنار هم خوشند و دیگران ناخوش
کاش..
کاش عاشقان مال هم شوند و خرده گیران ویران

#لی_کو?

Sometimes

You love and your mistress love you too

Say to me, what we should do with these selfish peoples when take water out of your throat, when don’t allow you to be calm near your love

I am offended by the times, when i see tow lover are happy together and others are unhappy

I wish

Wish, lovers belong togethers and critics destroyed

Leyku#

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *