خانواده Family

مادر و پدرت
تو را نخواهند فهمید..
هیچ وقت
چرا ک خودشان والدین خودشان نبوده اند
چرا ک هیچ وقت شرایط تو را تجربه نکرده اند
چرا ک افکارشان حداقل یک دهه از افکار شما جدا افتاده است..

#لی_کو

Your mother and father
Won’t understand you
Never
Since they not be parents of themselves
Cause never experience your situation
Because their Thoughts have been separated at least a decade of yours

Leyku?

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *