همیشه..
یک بهانه کافیست، برای..
عاشق شدن
تو نگاهم کردی.. و من لبخند زدم به موهای پریشانت..
و تو برای همیشه حال مرا پریشان کردی..

لی کو

اسفند ۹۴

..Always

..One reason is enough, for

Fall in love

You looked at me

 And i smilled to your disheveled hair

..And you got me mad for ever

Leyku

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *